Studiebesök på SVT, digitalisering av 16mm filmer

Vi var en grupp på 12 medlemmar från Fotoklubben som gjorde ett mycket intressant studiebesök på SVT den 28 mars. SVT har idag möjlighet att överföra/digitalisera 16 mm filmer med 4 ggr hastighet och har idag tre ombyggda Steenbecks klippbord. Dessa klippbord har utvecklats av ett Danskt företag och har en tillfredsställande bildkvalité för ett snabbt tillhandahållande av filminspelningar. Överföringar av filmerna gick mycket snabbt och rationellt, ett problemområde var ljudkvalitén (flutter o svaj) som inte var tillräckligt bra för filmer med musikinspelningar.

Projektet är beräknat att pågå i 5 år men den tiden kommer inta att räcka till för att överföra alla 70 000 timmar av filminspelningar i arkivet.

Mycket tack till SVT som gav oss en inblick i deras mycket värdefulla arbete att tillgängliggöra vårt historiska filmarkiv!

// Stig L