Fotoklubbens årsmöte 2019

FOTOKLUBBENs

101:a årsmöte

hölls Torsdagen den 16 maj kl 18:00

på Bio OPERAN i Filmstaden, Råsunda.

  

Styrelsen föreslog några moderniseringar av stadgarna och dessa godkändes. Därefter vidtog rundvandring på området och förtäring av delikata våfflor i vaktstugan. Stor filmvisning följde på detta.