Intervjuer

Dessa intervjuer är korta inspelningar ca 10 min önskar man lyssna till hela intervjuerna, kontakta Fotoklubben

1 Kurt Wahlgren, f. 1911 Filmfotograf – regissör

2 Sven Nygren, f. 1903 Filmdirektör mm

3 John Egemark, f. 1911 Filmlaboratoriechef

4 Lennart Unnerstad, f. 1911 Ljudingenjör

5 Olle Nordemar, f. 1914 Filmfotograf – producent

6 Lauritz Falk, f . 1909 Skådespelare – regissör