Julfest 2013 -en härlig kväll i Observatoriets valv och på dess tak

Vi hade åter igen en lyckad julfest med god mat i Observatoriemuseets historiska lokaler. Bengt O gav oss en fin presentation över Observatoriets historia som stod klar 1753. Vi åt vår julbyffe i dess gamla valv och fick också besöka taket via den smala trappan upp. Med utblickar over ett stjärnklart och kallt Stockholm fick vi uppleva hela Stockholms vackra panorama. Bengt O medverkar i en grupp av rapportörer som lämnar väderinformation till SMHI från Observatoriekullen, som är världens äldsta och längsta sammanhållna kontinuerliga statistik. /SLM