Intressant eftermiddag på Rotebrolabbet 16 april

Det sista fotolabbet i Sverige och norden med tekniska möjligheter att optiskt och kemiskt restaurera film.
En stor utmaning för framtiden ligger i att överföra den tekniska kompetensen i handhavande och produktion! Lars Karlsson och Björn Selander från SFI berättade om verksamheten och visade oss runt. Mycket Tack!
Foto LP