Fotoklubbens Julfest den 14 dec 2010

Årets julfest blir i SFs lokaler på Filmstaden, Råsundavägen 150 Solna

Vi samlas kl 18.00, ingång SFs entré

Kvällen kommer att bjuda på julbyffé ”Tomtenisses julbyffe”  till självkostnadspris, 160 kr och Fotoklubben bjuder på dricka.  Vi kommer att få lyssna till Mats Dahlins föreläsning om ny distributionsteknik av TV-sändningar och HD mm

Vi kommer också att få njuta av filmvisning som Mats Kullander ger oss i den fina intima SF Biografen.

Anmälan ska göras senast den 9 dec till Lasse Pettersson via tele. 070 555 4128 eller E-mail la55e.p@telia.com

Bjud gärna med din respektive eller nära vän

Välkomna!

Styrelsen