Fotoklubben och FSF till Tekniska Museet den 23 november 2011, kl 16.45

Inbjudan:


Vi träffas på Tekniska Museet onsdag den 23 november kl 16.45
Vi kommer att få en guidad rundvandring på 1 tim som startar kl 17.00 Temat för vår rundvandring handlar om ”Kommunikation – Kom nu då” som är en exposé över den historiska utvecklingen på kommunikationens område. Vi avslutar sedan i deras Biograf 3D ”Cino4” som visar en film med tema ”Flyg” (ca 30 min) med mycket speciella upplevelser och dimensioner.
Kostnaden för att delta är 70 kr (avgift för Biovisningen mm betalar Fotoklubben).
För att kunna boka platser i Biografen vill vi att ni meddelar om ni tänker komma.
Skicka ett E-mail till stigl.molneryd@gmail.com senast 18 nov om du kommer.
Välkomna till en intressant och spännande kväll!
Hälsningar

Stig L Molneryd
Ordf. Fotoklubben

Den förfrågan och enkät som gick ut(E-post) till medlemmarna om förslag på kommande sammankomster gav som resultat att Tekniska Museet blev det första alternativet.
Skillnaden i resultatet var hårfin så vi kommer även att göra en samling under vårterminen med Tema – HDTV / Blu-ray / 3-D