Om Fotoklubben 1918

Ordförandeklubba

Fotoklubben, den enda i sitt slag i landet, är en klubb med anor. Fotoklubben bildades i Stockholm den 10 maj 1918. Fotoklubben har som ändamål att främja kollegial vänskap mellan sina medlemmar.

Genom att ordna föredrag, demonstrationer och studiebesök vill också Fotoklubben verka för filmens och fotokonstens bevarande och utveckling.

Medlemmar i Fotoklubben är eller har varit verksam inom Foto, Film eller TV-produktion.         FOTOKLUBBEN stadgar

VäggplakettKontakt med Fotoklubben:

Ordförande : Lasse Pettersson la55e.p@telia.com