Medlemmar

Styrelsen 2019
Ordförande:
Lasse Pettersson
Sekreterare:
Mats Kullander
Kassör:
Bengt Orhall
Klubbmästare:
Leif Pilefors
Suppleanter:
Irene Sandström
Suppleanter:
Roland Sterner
Revisorer:
Björn Selander
Tony Forsberg
Information / Meddelande
Se sidan Fotoklubbens medlemssida (fordras lösenord)