Medlemmar

Styrelsen 2014

Ordförande: Lasse Pettersson
Sekreterare: Mats Kullander
Kassör: Bengt Orhall
Klubbmästare: Leif Pilefors
Roland Sterner
Suppleanter: Irene Sandström
Suppleanter: Stig L Molneryd
Revisorer: Björn Selander
Tony Forsberg

Information / Meddelande

Se sidan Fotoklubbens medlemssida (fordras lösenord)

Till vår kassör Bengt Orhall   plusgiro,   605706-1

One Response to “Medlemmar”

  1. Snapshot skriver:

    I detta fält kan man lämna meddelande eller information till medlemmarna i Fotoklubben

Leave a Reply