Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Fotoklubben, maila någon av nedanstående:

Ordförande Lasse Pettersson la55e.p@telia.com

Klubbmästare Leif Pilefors leif.pilefors@telia.com

Suppleant Roland Sterner roland.sterner@telia.com